Dyrektywa PSD2 – Zmiany w bankowości w całej Unii Eurpejskiej

By: Western Singa0 comments

Od 14 września wchodzi w życie unijna dyrektywa, która wprowadza nowe zasady logowania do systemów bankowych. Wiążą się one z koniecznością użycia naszego smartfona za pomocą kodu wysłanego przez SMS lub skanowanego odcisku palca, co zapewne utrudni turystom jak i seniorom korzystanie z serwisów bankowych.

Trzeba przyznać, że rozwiązanie niewątpliwie zwiększy bezpieczeństwo bankowości internetowej i mobilnej. Jednak wygoda z korzystania z dotychczasowej formy logowania do systemów bankowości będzie odczuwalna szczególnie dla osób korzystających z bankowości za pomocą komputera.

Dyrektywa PSD2 wchodzi w życie z dniem dzisiejszym. PSD2 (z ang. Payment Services Directive) to unijne przepisy, dotyczące usług płatniczych, niosąc za sobą poważne zmiany dla konsumentów oraz banków. Oprócz innego sposobu logowania coraz częściej będziemy wpisywać kod PIN płacąc kartą. PSD2 dotyczy wszystkich krajów członkowskich, które musiały się do niej dostosować wdrażając przepisy do dnia 14 września 2019 r. Ale to nie jedyne zmiany, jakie właśnie weszły w życie. Oto najważniejsze z nich.

 1. Procedura silnego uwierzytelniania

Jedna z najbardziej odczuwalnych zmian dla konsumentów, oznacza to, że tożsamość każdego konsumenta korzystającego z elektronicznych usług płatniczych, będzie musiała zostać podwójnie zweryfikowana. Np. przez hasło oraz przepisanie kodu z telefonu lub poprzez skanowanie odcisku palca.

W dyrektywie zapisano, ze procedura silnego uwierzytelniania musi być zastosowana, gdy płatnik:

 • uzyskuje dostęp do swojego rachunku płatniczego online,
 • inicjuje elektroniczną transakcję płatniczą,
 • przeprowadza czynności za pomocą kanału zdalnego, która może wiązać się z ryzykiem oszustwa płatniczego lub innych nadużyć.
 1. Mniejsza odpowiedzialność i szybsza reklamacja

PSD2 zmniejsza odpowiedzialność klienta za nieautoryzowane transakcje.

W przypadku gdy konsumentowi zostanie utracony, skradziony lub przywłaszczony instrument płatniczy, nie będzie ponosił odpowiedzialności gdyż nie mógł sobie zdawać sprawy z utraty. Przyjęto, że w przypadku nieautoryzowanej transakcji płatniczej, będzie musiał zapłacić 50 Euro a nie jak dotychczas 150 Euro, pozostała odpowiedzialność spada na dostawcę usługi, a czas reklamacji skraca się do 15 dni roboczych z 30 dni, które obowiązywały dotychczas.

 1. Mała Instytucja Płatnicza

MIP to nowy rodzaj podmiotu uprawnionego do świadczenia usług płatniczych na małą skalę. Małymi Instytucjami Płatniczymi mogą być osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną, ale mające zdolność prawną, które będą mogły działać po wpisie do rejestru przez Komisję Nadzoru Finansowego, nie będą musiały uzyskiwać licencji, jednak będą musiały spełniać dwa wymogi.

 • Wielkość obrotu MIP nie może przekroczyć 1,5 mln euro miesięcznie,
 • 2 tys. euro to maksymalna kwota jaką może przechowywać od jednego klienta.
 1. Otwarta bankowość – nowy rodzaj usługodawców

Dyrektywa wprowadza nowy rodzaj usługodawców na rynku płatniczym, którzy mogą pośredniczyć w usługach płatniczych, tzw. TPP (Third Party Provider), czyli dostawcy zewnętrzni instytucje obok banków i innych podmiotów płatniczych.

Mogą dla nas świadczyć dwa typy usług:

 • (AIS) Account Information Service – informujące o stanie wielu rachunków bankowych, co ułatwi wgląd w stan swoich finansów w wielu różnych bankach;
 • (PIS) – Payment Initiation Service –pomagające w dokonywaniu płatności z wykorzystaniem rachunku bankowego klienta w jego imieniu. TPP ma inicjować płatności w określonej kwocie do określonego odbiorcy i raportować klientowi o realizacji zleceń.

Banki będą musiały udostępnić powyższym TPP – za zgodą klienta – dostęp do jego rachunków. Listę TPP będzie podawać Komisja Nadzoru Finansowego.

 

Uwaga na oszustów

W pierwszych tygodniach po wejściu w życie nowych przepisów warto zachować czujność. Komisja Nadzoru Finansowego ostrzegła, że paradoksalnie nowe prawo zwiększające bezpieczeństwo, początkowo może być okazją dla oszustów.

Przestępcy mogą próbować wyłudzić poufne informacje, m.in. przez przeprowadzanie ataków phishingowych, co w konsekwencji może doprowadzić do kradzieży tożsamości lub kradzieży środków finansowych.

KNF przekazała, że podejrzenie powinny wzbudzić wszelkiego rodzaju wiadomości mailowe, SMS oraz próby kontaktu powołujące się na wejście w życie nowych rozwiązań.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z dostawcą swoich usług płatniczych.

Related post

Leave A Comment