Dyrektywa PSD2 – Zmiany w bankowości w całej Unii Eurpejskiej

By: Western Singa0 comments

Od 14 września wchodzi w życie unijna dyrektywa, która wprowadza nowe zasady logowania do systemów bankowych. Wiążą się one z koniecznością użycia naszego smartfona za pomocą kodu wysłanego przez...

Więcej