Z podanych danych wynika, że nie posiadasz zdolności do spłaty kredytu.

Dla podanych danych nie można oszacować zdolności kredytowej.

Maksymalna kwota kredytu, jaką możesz uzyskać, to [am] PLN