Sprawdź, jaką kwotę kredytu możesz dostać

%

Twoja Zdolność Kredytowa:

[shmac_calc_sc allowoverrides=”enable” slideroverrides=”enable” calctitle=”Kalkulator Hipoteczny” emailtext=”office@westernsinga.com” emaillabel=”Email” amountlabel=”Kwota Kredytu” defaultpurchase=”320000″ sliderminamount=”10000″ slidermaxamount=”2000000″ sliderstepsamount=”1000″ interestlabel=”Oprocentowanie Kredytu (WIBOR + Marża)” defaultinterest=”4,12″ slidermininterest=”3,02″ slidermaxinterest=”5,53″ sliderstepsinterest=”0,01″ downpayshow=”yes” downpaylabel=”Wkład Własny” downpayinfo=”Min. 10%” downpaytype=”amount” defaultdown=”10%” slidermindown=”10%” slidermaxdown=”80%” sliderstepsdown=”1%” termlabel=”Okres Kredytowania” defaultterm=”20″ sliderminterm=”1″ slidermaxterm=”30″ sliderstepsterm=”1″ currencysymbol=”zł” currencyformat=”3″ currencyside=”right” calcsubmit=”Sprawdź Zdolność” calcreset=”Wyczyść”]